Οι Αρσάκειοι Ρητορικοί Αγώνες που διεξήχθησαν διαδικτυακά κατά το τριήμερο 14-16 Μαΐου 2022 αποτέλεσαν την αναβίωση του πολύ επιτυχημένου και δημοφιλούς θεσμού των Διαρσακειακών Συναντήσεων Δημιουργικού Προφορικού Λόγου. Η προώθηση της Ρητορικής τέχνης και συνολικά της καλλιέργειας του προφορικού ελληνικού Λόγου έχουν αποτελέσει σταθερή προτεραιότητα των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων και προσωπικά του Προέδρου της Φ.Ε., Καθηγητή Γεωργίου Μπαμπινιώτη από το 2000.
Με τους εφετινούς Αγώνες προστέθηκε ένας ακόμα κρίκος στη μακρά σειρά ανάλογων συναντήσεων της αρσακειακής κοινότητας φέρνοντας κοντά όχι μόνο μαθητές και μαθήτριες, καθηγητές και καθηγήτριες από τα σχολεία των Αρσακείων, αλλά και πλήθος αποφοίτων μας, που επί ένα τριήμερο επικοινώνησαν και συνεργάστηκαν με παλιούς καθηγητές/-τριες τους, και έκριναν τους νέους/-ες ομιλητές/-τριες των σχολείων μας. Το πολύ ευχάριστο κλίμα που επικράτησε κατά το τριήμερο της συνάντησης επιβεβαίωσε την ιδιαίτερη αξία του θεσμού για όλους τους συμμετέχοντες και εγγυήθηκε τη διά ζώσης συνέχισή του στο εξής.
Φυσικά κορύφωση κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί η διεξαγωγή των Τελικών Αγώνων και η ανάδειξη των νικητών. Εφέτος οι μαθητές διαγωνίστηκαν στα αγωνίσματα των Διττών Λόγων και του Αυθόρμητου Λόγου.
Συγχαίρουμε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες για τον κόπο τους κατά την προετοιμασία και ιδιαιτέρως όσους/-ες κατάφεραν να διακριθούν, για το υψηλό επίπεδο που παρουσίασαν και για το ήθος με το οποίο διαγωνίστηκαν και ευχόμαστε ολόψυχα να τους ξαναδούμε του χρόνου στους επόμενους Αρσάκειους Ρητορικούς Αγώνες!

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα των Τελικών.

Αρσάκειοι Ρητορικοί Αγώνες 2022: τα αποτελέσματα των τελικών