Ρητορικοί Αγώνες
Ρητορικοί Αγώνες

Οι Αρσάκειοι Ρητορικοί Αγώνες

Οι Όμιλοι Ρητορικής των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων είναι από τους παλαιότερους τής χώρας, έχοντας διαμορφώσει μια πλούσια και μακρά παράδοση κορυφαίων διακρίσεων σε Ρητορικούς Αγώνες σε πανελλήνιο επίπεδο.

Σκοπός των Ομίλων Ρητορικής είναι η καλλιέργεια τής γλωσσικής ικανότητας των μαθητών και των μαθητριών και η –μέσω αυτής– απελευθέρωση τής έκφρασης και τής σκέψης τους.

Οι Όμιλοι προσφέρουν στους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων μας τη δυνατότητα καλλιέργειας τού προφορικού τους λόγου, μέσω της εξάσκησής τους στα αγωνίσματα των Διττών Λόγων (αντιπαράθεση πάνω σε ένα ζήτημα, debate), τού Προτρεπτικού Λόγου (προετοιμασμένος λόγος με επιχειρήματα, oratory), τού Αυθόρμητου Λόγου (σύντομος αυτοσχέδιος λόγος, impromptu) και τής Νοηματικής Ανάγνωσης (interpretive reading).

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ασκούνται στην κριτική σκέψη, την πολύπλευρη εξέταση των ζητημάτων, την οργανωμένη και ορθολογική τεκμηρίωση των τοποθετήσεών τους. Μαθαίνουν να βασίζουν τη σκέψη τους σε ισχυρά επιχειρήματα και συγχρόνως να μετέχουν σε συζητήσεις με ευγένεια και νηφαλιότητα.

Διδάσκονται την πολιτισμένη αντιπαράθεση για ζητήματα της επικαιρότητας ή διαχρονικά. Εμπλουτίζουν έτσι τις γνώσεις τους αποκτώντας μια διευρυμένη και ενεργή κατανόηση τού κοινωνικού γίγνεσθαι σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Βεβαίως, η εξάσκηση στη ρητορική τέχνη ευνοεί και τη γλωσσική ανάπτυξη μαθητών και μαθητριών, καθώς αφενός ενθαρρύνει την προσωπική και ελεύθερη έκφραση αφετέρου αναδεικνύει βιωματικά τη σημασία τής ακριβούς και επικοινωνιακά αποτελεσματικής διατύπωσης.

Τελικοί στη Στοά του βιβλίου
Τελικοί στη Στοά του βιβλίου