Ρητορικοί Αγώνες
Ρητορικοί Αγώνες

Ο δημιουργικός προφορικός λόγος

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διοργανώνει από το 2007 τις Διαρσακειακές Συναντήσεις Δημιουργικού Προφορικού Λόγου. Οι μαθητές, μέσω τής συμμετοχής τους στα ομαδικά και τα ατομικά ρητορικά αγωνίσματα, έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις επικοινωνιακές και τις γλωσσικές δεξιότητές τους, να αναπτύξουν γόνιμο διάλογο και να αρθρώσουν σαφή και τεκμηριωμένο λόγο.

Τελικοί στη Στοά του βιβλίου
Τελικοί στη Στοά του βιβλίου

Τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία δημιούργησαν έναν θεσμό, ο οποίος:

 • ικανοποιεί το αίτημα τής εποχής για γρήγορη και αποτελεσματική συνεννόηση και συγχρόνως καλύπτει τη βαθύτερη ανάγκη τού ανθρώπου για ουσιαστική και ποιοτική επικοινωνία.
 • συμβάλλει στην ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών, αυριανών ενεργών πολιτών διδάσκοντας ότι:
  ♦ σε μια δημοκρατική κοινωνία η πολιτισμένη διαφωνία, η αμφισβήτηση, η διατύπωση ενστάσεων και αντιγνωμιών δεν συνιστούν απειλή, αλλά είναι η λυδία λίθος τής ορθής λειτουργίας της
  ♦ ο λόγος τού άλλου είναι πάντα εξίσου σεβαστός με τον δικό μας, καθώς και ότι
  ♦ καμιά άποψη δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή άκριτα ούτε να απορρίπτεται αβασάνιστα
 • συνεισφέρει στην παροχή άρτιας παιδείας στους μαθητές των Σχολείων τής Φ.Ε. με τη συστηματική άσκηση τού καλλιεργημένου και τού δημιουργικού προφορικού λόγου στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία
 • συντελεί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων που θα χαρακτηρίζονται από ελεύθερη και συγκροτημένη σκέψη

Ο θεσμός των Διαρσαρκειακών Συναντήσεων Δημιουργικού Προφορικού Λόγου, στις οποίες συμμετέχουν μαθητές από όλα τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Γυμνάσια και Λύκεια (Ψυχικού, Εκάλης, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων), συνεισφέρει επιπλέον:

 • στη διαμόρφωση ενός πνεύματος συναγωνισμού και όχι ανταγωνισμού σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο
 • στη σφυρηλάτηση δεσμών φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών
 • στη σύσφιγξη των σχέσεων και την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των Σχολείων μας.