ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Αγωνίσματα αναλυτικά

Αυθόρμητος Λόγος

• Στον αυθόρμητο λόγο οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στην ανάπτυξη ενός σύντομου αυτοσχέδιου λόγου, στηριζόμενοι/-ες κυρίως στη συνειρμική έκφραση.
• Οι ομιλητές/-τριες με αφορμή τη λέξη, φράση, παροιμία ή εικόνα που επιλέγουν καλούνται να παρουσιάσουν με ευφράδεια ένα λόγο με πρωτοτυπία, συνοχή και ζωντάνια.

• Στους διττούς λόγους οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται εντασσόμενοι σε δύο τριμελείς ομάδες που υποστηρίζουν αντίθετες θέσεις επί ενός θέματος.
• Οι ομάδες υποστηρίζουν τη θέση τους με επιχειρήματα, αναλαμβάνοντας –μετά από κλήρωση– τον ρόλο του Λόγου ή του Αντιλόγου.
• Οι ομιλητές/-τριες των ομάδων εναλλάσσονται στο βήμα και μπορούν –εφόσον τους δοθεί η άδεια– να παρεμβαίνουν στις ομιλίες της αντίπαλης ομάδας διατυπώνοντας σύντομες ερωτήσεις.

Διττοί Λόγοι

Νοηματική Ανάγνωση

Στη νοηματική ανάγνωση οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στην απόδοση ενός πεζού κειμένου με σκοπό την ανάδειξη των νοημάτων και των συναισθημάτων που υποβάλλει.

• Στον προτρεπτικό λόγο οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στην παραγωγή και την παρουσίαση μιας προσχεδιασμένης ομιλίας.
• Οι ομιλητές/ομιλήτριες επιδιώκουν να πείσουν το κοινό υποστηρίζοντας την τοποθέτηση που οι ίδιοι/-ες επιλέγουν επί ενός θέματος που τους δίνεται. 

Προτρεπτικός Λόγος

Κανόνες Αγωνισμάτων

Κατεβάστε τους κανόνες των Αγωνισμάτων