Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διοργανώνει στις 4-6 Μαρτίου 2023 τους 14ους Αρσάκειους Ρητορικούς Αγώνες, στο Αρσάκειο Ιωαννίνων. Συνεχίζει, έτσι, τη μακρά παράδοση των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων (Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων) στην καλλιέργεια και προώθηση τής ρητορικής τέχνης και τού ελληνικού λόγου γενικότερα. Συγχρόνως, επιδιώκει την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση τής ρητορικής ως καινοτόμου διδακτικής πρακτικής.

Ουράνιο τόξ9ο πάνω από το Αρσάκειο Σχολείο Ιωαννίνων

Η εφετινή διοργάνωση των Αγώνων έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή σηματοδοτεί την επανεκκίνηση τής διά ζώσης διεξαγωγής των Αγώνων μετά από την αναστολή και τη διαδικτυακή διεξαγωγή που επέβαλαν οι έκτακτες υγειονομικές συνθήκες των προηγουμένων ετών.

Οι Αγώνες επελέγη να διεξαχθούν στο Αρσάκειο Ιωαννίνων, ως απότιση ελάχιστης τιμής στη μνήμη τού μεγάλου Ηπειρώτη ευεργέτη των Σχολείων μας Μιχαήλ Τοσίτσα, τού οποίου η καινοτόμος επιχειρηματική δράση στήριξε γενναιόδωρα τη λειτουργία και ανάπτυξη των Σχολείων μας.
Οι Αγώνες αυτοί είναι ένας σημαντικός και δημοφιλής θεσμός για την αρσακειακή κοινότητα. Για τους εφετινούς Αγώνες εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες θα διαγωνιστούν για τρεις ημέρες στα αγωνίσματα των Διττών Λόγων, τού Αυθόρμητου και Προτρεπτικού Λόγου και τής Νοηματικής Ανάγνωσης, ενώ απόφοιτοι, καθηγητές και καθηγήτριες των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων θα τους κρίνουν.

Αφίσα για τους 14ους Αρσάκειους Ρητορικούς Αγώνες

Συγχρόνως, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας θα γνωρίσουν τα Ιωάννινα και θα συνδεθούν βιωματικά με την πλούσια ιστορία τους. Οι Τελικοί των Αγώνων θα διεξαχθούν στο Μέγαρο της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών.

Οι 14οι Αρσάκειοι Ρητορικοί Αγώνες αναμένεται να είναι μια ακόμη μεγάλη γιορτή του δημιουργικού, κριτικού, λογοτεχνικού και ρητορικού, ελληνικού ΛΟΓΟΥ!

 

Η γιορτή του ελληνικού λόγου στο Αρσάκειο Ιωαννίνων