ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με τους Αρσάκειους Ρητορικούς Αγώνες, τους Ομίλους Ρητορικής ή τα μαθήματα ρητορικής στο πρωινού πρόγραμμα μαθημάτων μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα, αλλιώς στο τηλέφωνο 2106755555, εσωτερικό 0126, 0127.