Αρχική » Οργανωτική Επιτροπή

Ρητορικοί Αγώνες
Ρητορικοί Αγώνες

Οργανωτική Επιτροπή

Υπεύθυνη των Ρητορικών Αγώνων τής Φ.Ε.
Χρύσα Παπουτσάκη

Επιτροπή Ρητορικών Αγώνων τής Φ.Ε.
Β. Βαβαρούτσος, Χ. Βασιλάκου, Σπ. Γαβαλλάς, Σ. Γρατσία,Β. Δεμίρη, Β. Κοκκινιά, Γ. Κωνσταντακάκης, Χ. Παπουτσάκη

Επιτροπή Διεξαγωγής τής IA’ Διαρσακειακής Συνάντησης Δημιουργικού Προφορικού Λόγου
Κ. Αυγουστίνου, Β. Βαβαρούτσος, Χ. Βασιλάκου, Σπ. Γαβαλλάς, Σ. Γρατσία, Β. Δεμίρη, Β. Κοκκινιά, Γ. Κωνσταντακάκης, Χ. Παπουτσάκη, Γ. Χριστόπουλος, Π. Μαυρόγιαννης, Αμ. Μαυροειδή, Θ. Νευροκοπλής

Υπεύθυνοι Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Υλικοτεχνικής Υποστήριξης:
Άννα Τζώρτζη – Συντονίστρια κλάδου Ηλ. Υπολογιστών Φ.Ε., Παντελής Χρήστου, Δήμητρα Ραμπαούνη, Ανδρέας Χατζηορφανός

Δημιουργία και εποπτεία τού δικτύου μηχανοργάνωσης: Γιώργος Μπουρούσας

 

Οργανωτική επιτροπή
Οργανωτική επιτροπή