Αρχική » Ανακοίνωση για τους γονείς

Ρητορικοί Αγώνες
Ρητορικοί Αγώνες

Ανακοίνωση για τους γονείς

Αγαπητοί γονείς,

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία) διοργανώνει την

ΙΑ΄ Διαρσακειακή Συνάντηση Δημιουργικού Προφορικού Λόγου

Οι μαθητές, μέσω τής συμμετοχής τους στα ομαδικά και ατομικά ρητορικά αγωνίσματα, έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητές τους, να αναπτύξουν γόνιμο διάλογο και να αρθρώσουν σαφή και τεκμηριωμένο λόγο.

Τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία με τις Συναντήσεις Δημιουργικού Προφορικού Λόγου δημιούργησαν έναν θεσμό, ο οποίος:

  • ικανοποιεί το αίτημα τής εποχής για γρήγορη και αποτελεσματική συνεννόηση και συγχρόνως καλύπτει τη βαθύτερη ανάγκη τού ανθρώπου για ουσιαστική και ποιοτική επικοινωνία.
  • συμβάλλει στην ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών – αυριανών ενεργών πολιτών διδάσκοντας ότι:
  • σε μία δημοκρατική κοινωνία η πολιτισμένη διαφωνία, η αμφισβήτηση, η διατύπωση ενστάσεων και αντιγνωμιών δεν συνιστούν απειλή, αλλά είναι η λυδία λίθος τής ορθής λειτουργίας της
  • ο λόγος τού άλλου είναι πάντα εξίσου σεβαστός με τον δικό μας, καθώς και ότι
  • καμιά άποψη δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή άκριτα ούτε να απορρίπτεται αβασάνιστα
  • συνεισφέρει στην παροχή άρτιας παιδείας στους μαθητές των Σχολείων τής Φ.Ε. με τη συστηματική άσκηση του καλλιεργημένου και δημιουργικού προφορικού λόγου στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία.
  • συντελεί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων που χαρακτηρίζονται από ελεύθερη και συγκροτημένη σκέψη.

Ο θεσμός των Διαρσαρκειακών Συναντήσεων Δημιουργικού Προφορικού Λόγου, στις οποίες συμμετέχουν όλα τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Γυμνάσια και Λύκεια, συνεισφέρει επιπλέον:

  • στη διαμόρφωση ενός πνεύματος συναγωνισμού και όχι ανταγωνισμού σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο
  • στη σφυρηλάτηση δεσμών φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών
  • στη σύσφιγξη των σχέσεων και την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των Σχολείων μας

Στη συνάντηση συμμετέχουν μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων τής Φ.Ε. Οι μαθητές θα διαγωνιστούν στο ομαδικό ρητορικό αγώνισμα των Διττών Λόγων ή σε ένα από τα ατομικά αγωνίσματα του Αυθόρμητου Λόγου, του Προτρεπτικού Λόγου και τής Νοηματικής Ανάγνωσης.

Η φετινή ΙΑ΄ Διαρσακειακή Συνάντηση Δημιουργικού Προφορικού Λόγου θα πραγματοποιηθεί στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια  Σχολεία Ψυχικού την Πέμπτη 8 Μαρτίου και στη «Στοά του Βιβλίου» την  Παρασκευή 9  Μαρτίου 2018.

Από κάθε Σχολείο θα συμμετάσχουν  26 (είκοσι έξι) συνολικά  μαθητές -από τους φοιτώντες στους Ομίλους Ρητορικής Τέχνης,  5 (πέντε)  στο ρητορικό αγώνισμα  των Διττών  Λόγων, και 7 (επτά) στην προκριματική φάση  κάθε  ατομικού αγωνίσματος (Αυθόρμητος Λόγος, Προτρεπτικός Λόγος και Νοηματική Ανάγνωση).

Η επιλογή  των μαθητών που θα εκπροσωπήσουν το κάθε Σχολείο για το αγώνισμα των Διττών Λόγων, θα γίνει από τον Διευθυντή του Σχολείου σε συνεργασία με την επιτροπή των ρητορικών αγώνων και τους διδάσκοντες καθηγητές- προπονητές.

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα Ατομικά αγωνίσματα θα διαγωνιστούν στα σχολεία τους στους Προκριματικούς γύρους  των ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ και από αυτούς θα προκριθούν δύο ανά αγώνισμα, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στους ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥΣ γύρους Ατομικών αγωνισμάτων, που θα διεξαχθούν στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018.

Οι Προκριματικοί γύροι των ΑΤΟΜΙΚΩΝ αγωνισμάτων θα διεξαχθούν κατά τον μήνα Φεβρουάριο στα κατά τόπους Σχολεία και στις δύο βαθμίδες .

Οι Καθηγητές-Προπονητές θα ενημερώσουν σχετικά τους μαθητές.

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία θα καλύψει τη μεταφορά των μαθητών των Σχολείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και   Πάτρας με λεωφορεία προς και από τα Σχολεία τής Αθήνας .

Τα έξοδα διαμονής στα ξενοδοχεία θα βαρύνουν τους γονείς των συμμετεχόντων μαθητών.

Καλή επιτυχία στην προσπάθεια των μαθητών μας!

Συντονισμός Ρητορικών Αγώνων Φ.Ε.