Αρχική » Συνοπτική περιγραφή κανόνων αγωνισμάτων

Ρητορικοί Αγώνες
Ρητορικοί Αγώνες

Για τους Ρητορικούς Αγώνες απομένουν

-520Ημέρες -12Ώρες -23Λεπτά -31Δευτερόλεπτα

Συνοπτική περιγραφή κανόνων αγωνισμάτων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΡΗΤΟΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2018

Διττοί λόγοι
Διττοί λόγοι