Αρχική » Συνοπτική περιγραφή κανόνων αγωνισμάτων

Ρητορικοί Αγώνες
Ρητορικοί Αγώνες

Για τους Ρητορικούς Αγώνες απομένουν

-582Ημέρες -12Ώρες -10Λεπτά -25Δευτερόλεπτα

Συνοπτική περιγραφή κανόνων αγωνισμάτων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΡΗΤΟΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2018

Διττοί λόγοι
Διττοί λόγοι